هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

 هنرستان آرتا با به کارگیری کادر اداری و آموزشی مجرب در رشته های فتوگرافیک، رشته انیمیشن، رشته معماری داخلی شروع به کار نموده است.

 

 

اطلاعیه های ثبت نام

 

 

 >> هنرستان آرتا از طریق آزمون ورودی و مصاحبه در رشته های معماری داخلی،

فتوگرافیک و انیمیشن هنرجو می پذیرد.

‎آزمون ورودی در روز دوشنبه تاریخ 98/04/03 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

همراه داشتن وسایل زیر جهت شرکت در آزمون الزامی است:

مداد ، پاک کن، مداد تراش، تخته شاسی، چند برگ کاغذ A4، خط کش، پرگار‎

 

  

 لطفا به منظور مشاوره و پیش ثبت نام برای سال تحصیلی 99-98

با در دست داشتن کارنامه نوبت اول در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به مدرسه مراجعه فرمایید.

 

حضور دانش آموز و ولی الزامی است.‎