هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

 هنرستان آرتا با به کارگیری کادر اداری و آموزشی مجرب در رشته های فتوگرافیک، رشته انیمیشن، رشته معماری داخلی شروع به کار نموده است.

 


 لطفا به منظور مشاوره و پیش ثبت نام برای سال تحصیلی 99-98 با در دست داشتن کارنامه نوبت اول در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به مدرسه مراجعه فرمایید.
حضور دانش آموز و ولی الزامی است.‎