هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

فیلم معرفی رشته معماری داخلی

- -

معرفی رشته معماری داخلی

امروزه تامین آسایش و شرایط زندگی در درون یک بنا همپای تجسم بیرونی آن بنا مهم و حساس است. به طوری که خصوصیات درونی یک بنا باعث جذب انسان و احساس تعلق او به یک فضا می شود.

طراح معمار داخلی وظیفه طراحی مسکونی - آپارتمان ها و ساختمان های اداری- تجاری و آموزشی و طراحی مبلمان و دکوراسیون داخلی را بر عهده دارد که نقشه های معماری پس از انجام مطالعات لازم اولیه براساس نتایج تصویب شده تهیه می شود.

ادامه مطلب...