هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

گالری تصاویر | بازدید از عصارخانه شاهی و مسجد شیخ لطف اله دانش آموزان پایه دوازدهم فتوگرافیک سه شنبه ۲۹بهمن ماه

افتخارات 98-97
1399/04/09 08:50:44
توزیع آش رشته
1396/10/06 17:19:22
روز انیمیشن
1396/10/06 17:15:39
یلدا 96
1396/10/03 13:07:48
آش نذری
1396/08/16 15:49:12
اردوی باغ جوان
1396/08/16 15:42:49
نمای کلی(2)
1396/07/19 09:02:37
نمای کلی (1)
1396/07/19 09:00:01
مراسم نذری
1396/07/19 08:55:22
آماده سازی
1396/07/19 08:30:19
بازگشت به صفحه قبل...