هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

نمایشگاه عکس هنرستان آرتا و فضیلی در موسسه حمایت از آسیب های نخاعی

آموزش خانواده باحضور دکتر انصاری مهر درهنرستان آرتا

ژوژمان کلاس دهم فتوگرافیک 97

اردوی سیاحتی کیش دانش آموزان

اموزش بهداشت پوست و مو و اراستن مو توسط سرکار خانم آبدار ولی دانش اموز شقایق شفاعت

ورک شاپ تصویر سازی جناب اقای نادری

ورک شاپ آبرنگ توسط استاد سرکارخانم نیکو خواه دعوت شده توسط سرکار خانم فروتن جهت دانش اموزان دهم فتو‌گرافیک

دکترپدرام آموزش خانواده، ارتباط موثر اولیا بافرزندان

بهداشت مو ،پدیکلوزیس

آگاهی بخشی دانش آموزان توسط کارشناس محترم آتش نشانی جناب اقای محمدی