هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

افتخارات 98-97

کارگاه لمسه مربوط به درس تزئینات چوبی و پارچه پایه یازدهم معماری داخلی چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

ورک شاپ آبرنگ برای دانش آموزان پایه دهم فتوگرافیک سه شنبه ۲۹بهمن ماه ۹۸

بازدید از عصارخانه شاهی و مسجد شیخ لطف اله دانش آموزان پایه دوازدهم فتوگرافیک سه شنبه ۲۹بهمن ماه

بازدید دانش آموزان یازدهم و دوازدهم معماری داخلی از زیرساخت های مترو یکشنبه ۱۳ بهمن ماه۹۸

افتتاحیه نمایشگاه هنرهای تجسمی دانش آموزان هنرستان آرتا ۴ بهمن ماه ۹۸

کارگاه عملی کناف و پارتیشن مربوط به درس تزئینات گچی کلیه دانش آموزان معماری داخلی هنرستان آرتا ۱ بهمن ماه ۹۸

اجرای کلاس ورزش دوازدهم در سالن بولینگ ۲۱ دی ماه ۹۸

برگزاری نمایشگاه کتاب در هنرستان دی ماه ۹۸

اردوی کیش هنرآموزان پایه یازدهم ۲۲ آذرماه ۹۸