هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

افتخارات 98-97

کارگاه لمسه مربوط به درس تزئینات چوبی و پارچه پایه یازدهم معماری داخلی چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

ورک شاپ آبرنگ برای دانش آموزان پایه دهم فتوگرافیک سه شنبه ۲۹بهمن ماه ۹۸

بازدید از عصارخانه شاهی و مسجد شیخ لطف اله دانش آموزان پایه دوازدهم فتوگرافیک سه شنبه ۲۹بهمن ماه

بازدید دانش آموزان یازدهم و دوازدهم معماری داخلی از زیرساخت های مترو یکشنبه ۱۳ بهمن ماه۹۸

افتتاحیه نمایشگاه هنرهای تجسمی دانش آموزان هنرستان آرتا ۴ بهمن ماه ۹۸

کارگاه عملی کناف و پارتیشن مربوط به درس تزئینات گچی کلیه دانش آموزان معماری داخلی هنرستان آرتا ۱ بهمن ماه ۹۸

اجرای کلاس ورزش دوازدهم در سالن بولینگ ۲۱ دی ماه ۹۸

برگزاری نمایشگاه کتاب در هنرستان دی ماه ۹۸

اردوی کیش هنرآموزان پایه یازدهم ۲۲ آذرماه ۹۸

مشاهده مطالب قدیمی تر...