هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس:

چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر میانی، خیابان خورشید،
کوی کریمی پور، پلاک 135

شماره های تماس:

03136245125 - 03136271476 - 03136273921